Ngân hàng đầu tư Hồng Kông: Nhân viên đại lục chiếm 60%, người Hồng Kông chiếm 30%