Ngân hàng Republic First Bank có trụ sở tại Philadelphia sụp đổ trong vụ phá sản ngân hàng đầu tiên của năm 2024

FDIC đã ký một thỏa thuận với Fulton Financial để tiếp nhận quản lý các khoản tiền gửi và tài sản của ngân hàng phá sản này.