Ngân hàng Trung Quốc hợp tác với lệnh trừng phạt Hồng Kông