Ngân sách mới của Tòa Bạch Ốc cho thấy Tổng thống Biden định đưa Hoa Kỳ đi về đâu?