Ngành công nghiệp hạt nhân mong muốn có những lò phản ứng mới để tăng sản lượng