Ngành hàng không yêu cầu chính phủ TT Biden không cho phép thêm các chuyến bay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

Nếu thị trường hàng không Trung Quốc không tạo điều kiện tiếp cận bình đẳng cho tất cả các hãng hàng không, thì các doanh nghiệp và nhân viên của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng.