Ngành năng lượng lo sợ Tòa Bạch Ốc sẽ ban bố ‘tình trạng khẩn cấp về khí hậu’ như tình trạng khẩn cấp thời COVID