Ngày của Mẹ: Những người mẹ nhớ về những người mẹ

Bên cạnh lòng biết ơn, thì món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể tặng cho mẹ mình là truyền lại những bài học của họ cho con cái chúng ta