Ngày Cựu chiến binh: Thời điểm để tưởng nhớ và tri ân