Ngay ở nơi tăm tối nhất, âm nhạc vẫn giúp tâm hồn ta thăng hoa