Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tôn vinh niềm hy vọng và sự kiên định trước cuộc bức hại

Hàng chục quan chức từ khắp nơi trên thế giới đã đưa ra các tuyên bố ủng hộ môn tu luyện này.