‘Nghệ thuật thiêng liêng’: Trải nghiệm sự vĩ đại thầm lặng của hội họa tả thực — Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Tả thực của NTD