Nghệ thuật truyền thống: Múa Ballet phương Tây và múa cổ điển Trung Hoa