Nghi phạm xả súng ở Portland có thể là một thành viên thuộc tổ chức Antifa