Nghị sĩ Mỹ đề nghị ‘hạn chế đi lại vĩnh viễn’ đối với Trung Quốc