Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bổ sung lệnh cấm đối với ứng dụng QQ của Trung Quốc