Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nghị sỹ Quốc hội Đan Mạch thích chứng kiến văn hóa truyền thống Trung Hoa ở Shen Yun