Nghị sỹ Ted Cruz thúc giục Tối cao Pháp viện thụ lý đơn kháng cáo về gian lận bầu cử ở Pennsylvania