Nghị viên ở châu Âu cảnh báo: ‘Thế giới dân chủ đang nuôi dưỡng kẻ thù nguy hiểm nhất’