Nghiên cứu: Hệ thống AI đã học được khả năng ‘lừa gạt’ con người

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng một số hệ thống AI đã học cách đánh lừa các bài kiểm tra nhằm đánh giá mức độ an toàn.