Nghiên cứu: Lừa đảo mã kim khiến nạn nhân trả giá gấp 5 lần so với các tội phạm mạng khác trong năm 2022