Nghiên cứu mới: Bông cải xanh có thể bảo vệ và củng cố niêm mạc ruột