Nghiên cứu mới: Đại dịch virus Trung Cộng khiến tuổi thọ của người Mỹ giảm mạnh