Nghiên cứu: Người cha nam tính sẽ nuôi dạy con tốt