Nghiên cứu: Nguy cơ đông máu hiếm gặp do COVID-19 cao hơn do vaccine