Ngoại trưởng Blinken vạch ra các chiến lược đối ngoại của Tổng thống Biden, Hoa Kỳ sẽ ‘dẫn đầu bằng ngoại giao’