Ngoại trưởng Canada ‘lo ngại sâu sắc’ về vụ bắt giữ các nhà hoạt động ở Hồng Kông