Ngoại trưởng Canada tuyên bố không rút ra ‘bài học từ bất kỳ ai’ trong khi chỉ trích Bắc Kinh