Ngoại trưởng: Hoa Kỳ có thể sẽ không có ‘hiện diện ngoại giao’ thực tế ở Afghanistan vào ngày 01/09