Ngoại trưởng Hoa Kỳ có thể sớm đến thăm Trung Quốc khi chính phủ tìm cơ hội đàm phán với Bắc Kinh