Ngoại trưởng Hoa Kỳ công bố viện trợ hơn 1 tỷ USD cho Ukraine