Mỹ kêu gọi quyết đoán hơn đối với ‘Quái vật Trung Quốc’