Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ lo ngại về các biện pháp hà khắc của chính phủ Hồng Kông