Ngoại trưởng Mỹ phơi bày ‘ổ gián điệp’ của Trung Quốc ở New York