Ngoại trưởng Pompeo: Đông Nam Á phải đứng lên chống lại Trung Quốc, tránh xa các công ty của họ