Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi liên minh toàn cầu đẩy lùi Trung Cộng