Ngoại trưởng Pompeo lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động dân chủ bị đàn áp ở Hồng Kông