Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đang xem xét cho người Hồng Kông định cư