Ngũ Giác Đài: Bộ trưởng Quốc phòng Austin lại nhập viện, đã chuyển giao nhiệm vụ

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks đã đảm nhận các chức năng và nhiệm vụ của bộ trưởng.