Ngũ Giác Đài: Đề nghị gửi chiến đấu cơ đến Ukraine của Ba Lan là không khả thi