Ngũ Giác Đài phản ứng trước cáo buộc cho rằng Taylor Swift là một đặc vụ tâm lý chiến

Hôm 10/01, Ngũ Giác Đài đột nhiên đưa ra một tuyên bố chính thức về cáo buộc rằng Taylor Swift thực ra là một đặc vụ tâm lý chiến được sử dụng làm ‘bình phong cho một Nghị trình Chính trị Ngầm’ thay mặt cho chính phủ ông Biden.

Chúng ta hãy cùng nhau phân tích vấn đề này.

🌽 DVD Không có nông dân, không có lương thực:

Tư liệu trong tập này:

🔵 Hội nghị của NATO:

🔵 Tuyên bố của Ngũ Giác Đài:

----

Quan điểm trong video này là của người chủ trì chương trình và khách mời, không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.