Ngừng cung cấp chip cho Huawei, thị phần toàn cầu của TSMC sẽ tăng đến 54% trong quý 3