Người biểu tình Hồng Kông dùng biểu ngữ, khẩu hiệu để lách qua luật mới