Người dẫn chương trình Beau Davidson của NTD thắng giải Telly dành cho chương trình ‘The Beau Show’