Người dân Fukushima tỏ ra thận trọng hơn sau khi nhà máy hạt nhân xả nước thải đã qua xử lý ra biển