Người đàn ông đến từ Georgia bị bắt sau vụ đột nhập Điện Capitol đã tự sát