Người đàn ông Sydney bị kết án vì khai thác tiền mã hoá bằng siêu máy tính CSIRO