Người dân Ukraine thấy ấm lòng trong hoạn nạn

Phân Tích Bình Luận

235 Videos

Nhận được sự giúp đỡ nồng ấm từ những tình nguyện viên đến từ khắp nơi, những người tị nạn Ukraine cảm thấy được an ủi bởi sự ấm áp của mọi người dành cho…