Người đồng sáng lập phong trào BLM: ‘Mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ Trump’