Người đứng sau các chiến dịch chủ nghĩa dân tộc đang hoành hành của Trung Cộng chống lại Hoa Kỳ